dissabte, de febrer 23, 2008

L'atur a la vall d'Albaida augmenta més del 7%

L'altre dia hem passaven aquesta notícia, i com be em deia el que m'ho va passar, que ja és per a preocupar-se.

1.L'atur reflexa les dos característiques dels treballadors precaris: dona i jove. Tot s'ha de dir, que la veritat, que si agafem els percentatges, la diferència és mínima però, torne a repetir que és un fet que cap pot deixar de costat ja que és una constant que està repetint-se arreu del mercat laboral. La diferència també és mínima perquè són dades d'un sol mes, i pot ser, en la suma total la diferència és major. Com deien, l'atur entre els homes ha augmentat un 6'86%, les dones ho ha fet un 7'19% i les joves un 9'14% més.

2. L'atur ha pujat a tots els sectors. Ens trobem a una situació on el sector tradicionals de la nostra comarca, com puga ser el tèxtil, ja no és l'únic que es troba submís en una crisi o en un moment de ressició. Trobem doncs, com sectors que fins ara havien sigut importants en l'economia de la comarca estan en un moment de canvi a la baixa. --(les dades reflexen l'augment respecte al mes de desembre)
  • Serveis --> 9% ha augmentat més
  • Sector de la construcció --> 12'89%
  • Indústria --> 3'14%
  • Agricultura --> 16'85%
3. Pel que fa a Bocairent, ha pujat un 4'50% (209 persones més). És una dada a tenir en compte que ens dona una imatge preocupant, pot ser siga el reflex que el sector tèxtil, el qual havia sigut el fonament del nostre poble, es troba en un procés de desarticulació. No obstant, durant aquestos darrers anys el sector del metal i les finestres ha augmentat el seu potencial de manera considerable, permetent que treballadores i treballadors que estaven a la indústria del tèxtil i es quedaven sense feina pogueren entrar en aquest sector. Be, he de dir, que tot son suposicions meves ja que mai m'havia plantejat parlar d'açò i que pot ser, o millor dit, segurament no és com jo dic el que passa a Bocairent. La indústria tèxtil, tocada de mort per l'economia de mercat neoliberal i per la falta d'inversions estatals i territorials, necessita alguna mena de solució. També s'ha de tenir en compte, que la població que treball al sector tèxtil, moltes vegades és població amb una certa edat i que té és dificultat per a reincorporar-se en el la vida laboral al primar-se la precarietat alhora de fer contractes.

En aquest moment on hi ha una caiguda del sector tradicional com és el tèxtil, i amb una pujada del metall i tal, el turisme ha de suposar per a Bocairent una font alternativa. S'ha de potenciar moltíssim el Barri Vell (amb comerços per exemple), que comence a potenciar-se la Mariola com a recurs per visitar Bocairent, que es faça un museu històric com cal... No sé tota una sèrie de coses que caldria fer que ara hem venen pel cap i pot ser, no solucionarien res però alguna cosa si farien. No s'ha de confondre Turisme en massificació. Des de l'Ajuntament s'hauria de començar a buscar solucions i atraure a inversions al poble que puguen solucionar aquest fet.